Дистанционно обучение за безопасна работа с повдигателни съоръжения

02 December.2020

В  ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД  провеждаме  ДИСТАНЦИОННО  обучение   и проверка на знанията за безопасна работа с повдигателни съоръжения за   ПРИКАЧВАЧИ  и   КРАНИСТИ.  След  приключване  на  курса  ще  бъде издадено Удостоверение за преминато обучение за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

Последни новини

Всички новини