Курс за Кранисти - “Машинист на Кулакран II степен“ -

В   Център  за  професионално  обучение “ЕМИРИ“ ЕООД  в гр.Шумен стартираме следващ курс за правоспособност  по  управление  на Кулакранове с товароподемност до 160 тонметра.
На  участвалите в курса на  обучение издаваме Свидетелство за правоспособност  “Машинист на кулакран   -  II степен  за  кранове  с  товароподемност до 160 тонметра.

Последни новини

Всички новини