Курс за “АСАНСЬОРЕН ТЕХНИК“ -

21 June.2021

В  Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД  стартираме следващ курс за правоспособност  “МОНТЬОР по МОНТИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ и РЕМОНТИРАНЕ на АСАНСЬОРИ“ -  трета, втора, първа степени на правоспособност. На приключилите курса  на обучение издаваме легитимно СВИДЕТЕЛСТВО  за правоспособност  “МОНТЬОР на АСАНСЬОРИ“  валидно за ЕС.

Последни новини

Всички новини