Следващ курс за “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“ - Електрообзавеждане на асансьорна техника

14 April.2021

В  Център за професионално обучение  “ЕМИРИ“ ЕООД   стартираме следващ курс по професията “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“, специалност “ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА“.

Обучението по теория и практика се провежда от преподаватели с дългогодишен опит с образователно-квалификационна степен ”магистър”. След полагане на изпитите по теория и практика, ще Ви бъде присвоена професионална квалификация по професията “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“, което се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. 

Последни новини

Всички новини