Курс за “ЕЛЕКТРОМОНТЬОРИ“ - начало от 14.05.2020 г.

14 May.2020

В  ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД   провеждаме  обучение  по професията “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  ИНСТАЛАЦИИ“.

От 14.05.2020г. стартираме следващ курс по професията “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“ специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“.  Обучението по теория и практика се извършва от преподаватели с дългогодишен опит с образователно-квалификационна степен ”магистър”. След полагане на изпитите по теория и практика, ще Ви бъде присвоена професионална квалификация по професията “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“, което се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. 

Последни новини

Всички новини