Курс за безопасната експлоатация на газовите съоръжения и на промишлените газови инсталаци

01 December.2020

В  Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД  провеждаме ДИСТАНЦИОННО обучение и проверка на знанията за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и съоръжения, инсталациите и уредите за природен газ. 
Издаваме: Удостоверение за преминато обучение за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации.

Последни новини

Всички новини