Обучение за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ до и над 1000V - приключи

13 May.2022

В  Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД  провеждаме ДИСТАНЦИОННО обучение и проверка на знанията за придобиване,  потвърждаване  на квалификационна  група,   от   първа   до   пета   група  по  ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ  с  напрежение до и над  1000 V. 

Издаваме:   Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност  за срок от  2 /две/ години.   

Курсовете провеждаме индивидуално  в  учебния център  и  в  групи  по месторабота.   

Последни новини

Всички новини