Следващ курс за безопасна работа и технически надзор с повдигателни съоръжения - начало от

24 January.2024

В  ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД  ще бъде проведено обучение и проверка на знанията за безопасна работа с повдигателни съоръжения за   ПРИКАЧВАЧИ  и   КРАНИСТИ.  След  приключване  на  курса  ще  бъде издадено Удостоверение за преминато обучение за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

Последни новини

Всички новини