Курс за “СТРУГАРИ“

05 June.2016

В Център за професионално обучение  “ЕМИРИ“ ЕООД  провеждаме реално обучение по професията  “СТРУГАР“. 
По време на курса е предвидено обучение за:
- устройството и принципа на работа на различните  видове  универсални стругове;
- устройството и начина на използване на контролно-
  измервателните инструменти с различна сложност;
- разчитане на работни чертежи и скици на детайли;
- технологичната последователност на процесите.
След  приключване  на  курса  ще  бъде издадено Удостоверение за професионална квалификация за упражняване на професията валидно и за ЕС.

Последни новини

Всички новини