Проведено обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професия Машинист на котли с високо налягане II степен.

01 February.2016

От  27 ноември 2015 год.  до 04 февруари 2016 год. в  учебната  база  проведохме реално обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професия “Машинист на котли с високо налягане“.  На 18.02.2016 год. беше проведен изпит по теория и практика.   На успешно приключилите курса ще бъде издадено  Свидетелство за правоспособност 3-114,   Машинист на котли с високо налягане  II  степен  -  котли с нагревна повърхност до 1000 м2  вкл.  По време на курса проведохме обучение по наредба за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации.  Беше издадено  Удостоверение за преминато обучение по наредба за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации  На всички БЕЗПЛАТНО ще бъде издадено УДОСТОВЕРЕНИЕ  за квалификационна група по електробезопасност до 1000 V.

Последни новини

Всички новини