Следващ курс по професия: “Електромонтьор“, специалност “Електрически инсталации“ -

17 April.2024

В  Център за професионално обучение  “ЕМИРИ“ ЕООД   стартираме следващ курс по професията:  “Електромонтьор“, специалност “Електрически инсталации“.

Обучението по теория и практика се провежда от преподаватели с дългогодишен опит с образователно-квалификационна степен ”магистър”. След полагане на изпитите по теория и практика, ще Ви бъде присвоена професионална квалификация по професията “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“, което се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. 

Последни новини

Всички новини