Следващ курс за “МОНТАЖНИК на ВиК МРЕЖИ“

04 February.2021

В ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД  на основание лицензия №2015121209  стартираме обучение за придобиване на професионална  квалификация за упражняване на професията “МОНТАЖНИК на ВиК МРЕЖИ“, специалност “ВЪТРЕШНИ и ВЪНШНИ ВиК МРЕЖИ“.
На успешно приключилите курса ще бъде издаден Сертификат за упражняване на професията валиднен и за ЕС.

 

Последни новини

Всички новини