Курс за “ЕЛЕКТРОМОНТЬОРИ“

05 February.2020

В  ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД    провеждаме   обучение  по професията “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“ специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ“  и специалност  “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  ИНСТАЛАЦИИ“.   По време на курса е предвидено обучение за:

- АД принцип на работа, управление и защити;

- типови табла за управление и защита;

- електрически схеми - основни обозначения, видове, правила при работа.

След  приключване  на  курса  ще  бъде издадено УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионална квалификация за упражняване на професията валидно и за ЕС. 

На всички преминали курса на обучение,  Безплатно ще бъде издадено  УДОСТОВЕРЕНИЕ  за квалификационна група /трета група/ по Електробезопасност. 

Последни новини

Всички новини