Следващ курс по управление на ПРП Автовишка - предстои да започне

25 May.2022

В   Център  за  професионално  обучение “ЕМИРИ“ ЕООД   стартираме  следващ курс за правоспособност по управление на подвижни работни площадки стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни  шасита   и   подвижна   работна  площадка  на   телескопичен   подемник   колонен   тип.
На  участвалите в курса на обучение  издаваме Свидетелство за правоспособност “МАШИНИСТ на подвижни работни площадки“.

Последни новини

Всички новини